IMG_9919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับ พลอากาศจัตวา เคลวิน รอง บุน เหลียง ( Kelvin Khong Boon Leong ) ผบ.ทอ.สป.และคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม

พล.อ.ประวิตร กล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองประเทศ มีบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ( MOU ) ด้านการทหารหลายฉบับ ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างสองกองทัพ มีพลวัตมากขึ้น ทั้งด้านการฝึก ศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการส่งกำลังบำรุง พร้อมชื่นชม ความสำเร็จของการฝึกทางอากาศร่วมกัน ภายใต้รหัส “ Cope Tiger ” รวมทั้งความร่วมมือการลาดตระเวนทางทะเลและทางอากาศในช่องแคบมะละกา เพื่อความปลอดภัยร่วมกันในการเดินเรือ

พลอากาศจัตวา เคลวิน รอง บุน เหลียง ได้กล่าวขอบคุณ กห.ที่สนับสนุนการทำงานของ ทอ.สป.ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ครบรอบ 35 ปีความสัมพันธ์ของ ทอ.ทั้งสองประเทศ ขอยืนยันที่จะพัฒนาและสานความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป โดยพร้อมที่จะแบ่งปันและสนับสนุนให้กองทัพอากาศของทั้งสองประเทศเข้มแข็งไปด้วยกัน