พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับ นายเก – ออร์ค ชมิท ( Georg Schmidt ) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย และคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นความมั่นคงร่วมกัน โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ ไทย – เยอรมนี ที่มีพัฒนาการและความร่วมมือกันมากขึ้นต่อเนื่องในทุกมิติ ตั้งแต่ปี 60 และได้ขอขอบคุณเยอรมนี สำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร ผ่านกลไก กห.และกองทัพของทั้งสองประเทศที่ผ่านมา. โดยย้ำขอให้เชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองไทยภายหลังการเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันผลักดันความร่วมมือที่ นรม.ทั้งสองประเทศได้หารือกันไว้ ให้เยอรมนีเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนากับไทย , การเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน เน้นสาขาระบบรางและอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียน ในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งขอให้เยอรมนีสนับสนุนการใช้ยางพาราจากไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น
 
นายเก – ออร์ค ชมิท กล่าวขอบคุณและเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง และพร้อมให้การสนับสนุนทำหน้าที่ร่วมผลักดันขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้เต็มศักยภาพในทุกมิติต่อไป โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือที่นรม.ทั้งสองประเทศได้หารือร่วมกันไว้