กระทรวงกลาโหม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นการอุปสมบทข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 156 รูป กำหนดระยะเวลา 19 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 13 ส.ค.62 ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. – 25 ก.ค.62 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
กระทรวงกลาโหม จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการอุปสมบท หรือร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บริจาคปัจจัยเป็นค่าอัฐบริขาร หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา
.
ร่วมทำบุญได้ที่ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร
ชื่อบัญชี : วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร โครงการอุปสมบท
เลขบัญชี : 037-2-55705-0
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 088-565-1915, 093-915-3995, 063-192-9353 และ 098-635-5423