27 ก.ค.62 พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม
โดยภายในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล, พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องพินิตประชานาถ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษาต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน