เมื่อ 18 ก.ย 62 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชีย และเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์บริจาคของอุปโภคบริโภคให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน และยังคงส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนใน 32 จังหวัด กว่า 400,000 ครัวเรือน โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี ที่ยังไม่พ้นวิกฤติ น้ำยังคงท่วมสูง ประชาชนต้องอยู่อย่างยากลำบาก ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะช่วยกัน ไม่ทอดทิ้ง พร้อมดูแลเยียวยาทุกความเสียหายอย่างเต็มที่ ทั้งการนำสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นไปช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทหาร และทุกภาคส่วนจะยังคงอยู่ช่วยเหลือ ดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

70465797_681275372390225_1911099239417511936_o 70987063_681275325723563_6997081335315562496_o 70759968_681275262390236_8363733413437374464_o