0-ทหารเป็น 1-เป็นกรรมกร

2-เป็นช่างซ่อมบ้าน

3-เป็นพี่เลี้ยงเด็ก

4-เป็นพนักงานส่งอาหาร

5-เป็นครู

6-เป็นหมอ

7-เป็นพยาบาล

8-เป็นช่างก่อสร้าง

9-เป็นผู้ช่วยชีวิต

10-เป็นผู้เสี่ยงชีวิต

11-เป็นรั้วของชาติ

12-เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเธอ

13-เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว