พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ให้การต้อนรับ นายซัยฟ์ อับดุลลอฮ์ มุฮัมมัด คอฟาน อัชชามิซีย์ ออท.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/ไทย ณ ศาลาว่าการกลาโหม

ทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสัมพันธ์สองประเทศที่มีมากว่า 40 ปี โดยมีความร่วมมือกันทั้งด้านการค้า การลงทุนและความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหาร ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่าง กห.ทั้งสองประเทศ ที่มีขอบเขตทั้งการฝึกและศึกษา การแพทย์ การจัดการกับวิกฤตการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งความร่วมมือด้านอื่นๆที่เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

240962-23 240962-20