วันนี้ที่กระทรวงกลาโหม พลเอก​ ณัฐ​ อินทร​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​กลาโหม​เป็น​ประธาน​ในพิธี​แสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทาน​ยศทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ครั้งที่1 (ต.ค.62)​จำนวน117 นายและพิธีรายงานตัวของนายทหารสัญญา​บัตรที่ได้รับพระกรุณา​โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​ย้ายเข้ามารับราชการ​ในสำนักงานปลัด​กระทรวง​กลาโหม​จำนวน 22 นาย ณ ห้องพินิต​ประชานาถ ในศาลา​ว่าการ​กลาโหม​
ในโอกาสดังกล่าว ปลัดกระทรวงกลาโหม ขอให้ทุกท่านปฎิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ คิดถึงประโยชส่วนรวมเป็นประการสำคัญ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้แผ่นดินไทยมีความสุข สงบ สันติไร้ความขัดแย้ง ให้ยึดมั่นในระเบียบวินัย ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน​ 904 ​วปร.อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและ รมว.กห.

นอกจากนี้ปลัดกระทรวง​กลาโหมยังได้กล่าวแสดงความยินดี​กับผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเข้ามารับราชการใน สป. โดยขอให้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามปณิธานของกระทรววกลาโหม​ “เทอดราชา รักราษฎร์​ชาติมั่นคง” และขอให้นายทหารทุกนายปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลต่อไป

S__9257258 S__9257259 S__9257260 S__9257273 S__9257257