เปิดปีงบประมาณ​2563 พลเอกณัฐ​ อินทร​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​กลาโหม เรียกนายทหารระดับชั้นพันเอกขึ้นไปจนถึงนายพล มอบเจตนารมณ์​การปฏิบัติงาน เน้น ต้องมีผลงานที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในภาพรวม ภายใต้การนำของผู้บังคับบัญชา​ที่มีคุณลักษณะผู้นำที่ดี ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา​อย่างทั่วถึง โดยยึดมั่นในภารกิจหลักของสำนักงาน​ปลัด​กระทรวง​กลาโหม “เทอดราชา รักษ์​ราษฎร์​ ชาติมั่นคง” เช่นการสืบสาน รักษา และต่อยอดในศาสตร์​พระราชา การส่งกำลังพลเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในด้านการรักษาความมั่นคงของชาติ แก้ไขปัญหา​จังหวัด​ชายแดนใต้ รวมทั้งสร้างการรับรู้อย่างเท่าทันในFake News ที่อาจกระทบสังคมในวงกว้างให้กับพี่น้องประชาชน

IMG_2530 IMG_2424 IMG_2406