ย้อนกลับมาอีกครั้งกับวันที่ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 59 ที่ยังคงสร้างความโศกเศร้าอาลัยที่ไม่อาจลืมเลือน

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ในเช้าวันศุกร์ ที่ 11 ต.ค. 62 พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ โดยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

ทั้งนี้ ในหลวงรัชกาลที่9 ที่มิใช่แต่เพียงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ยังทรงเป็น”พ่อ”ของแผ่นดิน และเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์ยังคงอยู่ในใจของทุกชีวิตในผืนแผ่นดินไทยตราบนิจนิรันดร์

111062-16 111062-32 111062-87 111062-109 111062-123 111062-130 111062-153