กระทรวงกลาโหม กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา  ๑๔๐๐ น. โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมด้วยครอบครัวและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ดังนี้

เงินสด บริจาคได้ที่ สำนักงานการเงิน กรมเสมียนตรา ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๙๙, ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๓๑

โอนเงินทางธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงกลาโหม เลขที่บัญชี ๐๓๙ – ๒ – ๘๑๗๘๗ – ๐ ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กห. ปี ๒๕๖๒”

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีฯ กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้ กรมเสมียนตรา ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๙๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

S__32456713