พิธีเปิดงาน “Defense & Security2019” นิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ภายนอกอาคาร ครั้งแรกในประเทศไทย!!

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense & Security 2019)
ณ ลานริมทะเลสาบ (LAKESIDE) เมืองทองธานี โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

โดยภายในพิธีจะมีการแสดงโหมโรงเพลงบรรเลงในเวลา 07.30 น. ประกอบด้วย Thailand Happiness , วิถีอาเซียน ,อาเซียนยั่งยืน , มาร์ไทยคือไทย ต่อมาเวลา 07.45 น. ร่วมชม VTR ความร่วมมือด้านการฝึกร่วมผสมและรักษาสันติภาพ VTR ยุทโธปกรณ์ที่กระทรวงกลาโหม ผลิตใช้ได้เอง นอกจากนี้ในเวลา 08.00น. ก่อนเข้าสถานการณ์การปฏิบัติการทางทหารยังมีวงดุริยางค์เดินบรรเลงเพลงใกล้รุ่ง, เพลงมาร์ชราชวัลลภ การแสดงแฟนซีดริล การเดินพาเหรดธงนานาชาติ

การแสดงศักยภาพของกองทัพไทย โดยการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร 3 มิติ (ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ)เป็นการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือตัวประกัน และการบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการแสดงสมรรถนะยานเกราะล้อยาง 8×8 รถหุ้มเกราะล้อยาง First Win 4×4, ปืนใหญ่ ขนาด 155 มิลลิเมตร แบบอัตตาจรล้อยาง (ATMG) และเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มิลลิเมตร แบบอัตตาจรล้อยาง (ATMM) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ผลิตโดยภาครัฐและเอกชนของไทย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพไทยและความร่วมมือในการฝึกร่วมผสม และการรักษาสันติภาพ ของกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
สำหรับแผนการผลิตยุทโธปกรณ์ในอนาคต กระทรวงกลาโหมจะผลิตโดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ ระบบจำลองยุทธ และรถยานเกราะล้อยาง

สำหรับการจัดงาน Defense & Security 2019 ณ ห้องชาเลนเจอ
1 – 3 นั้น จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Partnership)”

IMG_2629 IMG_2583 IMG_2578 IMG_2617 IMG_2595 IMG_2657 IMG_2699 IMG_2492 IMG_2499 IMG_2524 IMG_2705 IMG_2801 IMG_2784