พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รับการเข้าเยี่ยมคารวะจากนาย Serdar Demirel รองประธานสำนักงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐตุรกี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างไทยกับสาธารณรัฐตุรกี และให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสาธารณรัฐตุรกี และได้เข้าร่วมชมงาน Defense and Security 2019 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 – 21 พ.ย.62

timeline_20191118_214056 timeline_20191118_214101 timeline_20191118_214059