เพลงสรรเสริญพระบารมี ครั้งประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทำกัน ณ ท้องสนามหลวง โดยมีประชาชนเดินทางไปร่วมกันร้องกว่า 3 แสนคน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
ดำเนินการโดยท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม