คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (DG MARE และ DG Employment) เข้าเยี่ยมคำนับ รอง นรม. และ รมว.กห.

28814
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 14 ก.ค.60 เวลา 11.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับ นายสเตฟาน ดีพิลเพีย ( Stefaan Depypere ) ผู้อำนวยการด้านการควบคุมทะเลสากลและการประมงที่ยั่งยืน คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการประมงและทะเล และคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (DG MARE และ DG Employment) ณ ศาลาว่าการกลาโหม

โดยได้หารือร่วมกันถึง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการประมง IUU และปัญหาแรงงานในภาคประมงไทย โดย พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ ถึงการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายที่ผ่านมา โดยย้ำถึงความพยายามและความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการทำประมงให้ถูกกฎหมายและเป็นไปตามหลักสากล ทั้งเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย การบริหารจัดการกองเรือให้เป็นระบบชัดเจนมากขึ้น การติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การควบคุมเรือประมงนอกน่านน้ำด้วยการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงภายใต้กฎหมายทางทะเล การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง โดยรับเอาข้อกังวลและคำแนะนำที่ได้รับของ EU มาขับเคลื่อนการทำงานและแก้ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนอย่างเต็มที่โดยไม่เพิกเฉย

28815

โดย นายสเตฟาน ได้กล่าวขอบคุณ พล.อ.ประวิตร ที่สนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนแก้ปัญหามาโดยตลอด พร้อมทั้งชื่นชมและขอบคุณถึงความตั้งใจในการทำงานหนักร่วมกันของทุกภาคส่วน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยบรรยากาศที่ดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความตื่นตัวของไทยในการแก้ปัญหาและส่งเสริมกันทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน การพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาที่ผ่านมาเป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนส่งเสริมให้การแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมกับย้ำว่า ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเป็นปัญหาของโลก ซึ่งเป็นความท้าทายที่เราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกัน ผลักดันให้เกิดความถูกต้องและเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป

28816
————————–