พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผช.โฆษก กห. กล่าวว่า เมื่อ 14 ก.ค.60 เวลา 0930 น. Dato’ Nazirah binti Hussain (ดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์) ออท.มาเลเซีย/ไทย เข้าเยี่ยมอำลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ณ ศาลาว่าการกลาโหม เนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

28795

รอง นรม. และ รมว.กห. ได้กล่าวชื่นชมและกล่าวขอบคุณ ดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์ ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องการค้ามนุษย์ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหา จชต. ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายปรารถนาร่วมกันที่จะกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป

28803