เมื่อ 28 มิ.ย.61 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ นาย Alexander C. Feldman (อเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน) ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (United States – ASEAN Business Council – USABC) และคณะ  ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเยือนประเทศไทย

นายอเล็กซานเดอร์ ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ที่มีมาต่อเนื่องยาวนานถึง 200 ปี ทั้งด้านการค้า การลงทุน ด้านการทหารและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ดีต่อกันของไทยและสหรัฐฯ โดยการนำคณะนักธุรกิจเอกชนชั้นนำของสหรัฐฯ เข้าพบ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในไทยที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน และการขยายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจสหรัฐฯ  ซึ่งต่างให้ความสนใจและพร้อมจะเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลไปด้วยกัน

พล.อ.ประวิตร รอง นรม. และ รมว.กห. ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ และยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับภาคเอกชนของสหรัฐฯ ในการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน  ซึ่งไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน. เพื่อวางรากฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  พร้อมทั้งยินดีที่สหรัฐฯ ได้กลับมามีบทบาทอย่างแข็งขันในการดำเนินยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคอาเซียน โดยไทยพร้อมให้การสนับสนุนและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสหรัฐฯเข้ามาลงทุน และยินดียิ่งหากภาคเอกชนสหรัฐฯ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี ของไทยในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  พร้อมกันนี้ ได้ยืนยัน ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการเดินหน้าตามโรดแมป เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในต้นปี 62  เพื่อนำพาประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป

S_8181616668481_resize S_8181616694583_resize S_8181616706239_resize