กระทรวงกลาโหม โดยได้มอบหมายให้กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน C-130 และ เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย EC725 ไปช่วยขนสิ่งของ โดยกองทัพบก จะสนับสนุนกำลังพล รถบรรทุกทหาร เรือท้องแบน ช่วยเหลือไปยัง สปป.ลาว และใช้สนามบินอุบลราชธานี – กองบิน21 เป็นจุดต่อระยะไปยังสนามบินปากเซ สปป.ลาว

004 EC725 ทอ-3