“อย่าโดดเดี่ยวประชาชน”

“ให้ทุกฝ่ายใช้กลไกระดับภาคและจังหวัด สำรวจและรับปัญหาของประชาชนจากหนี้นอกระบบ โดยทำงานร่วมกันให้เป็นผลอย่างจริงจัง”

 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม