พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. พร้อม ปล.กห. มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 12 ( ADMM ) และร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 5 ( ADMM – Plus ) ระหว่าง 18 – 20 ต.ค.61 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมครั้งนี้ รมว.กห.ประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้หารือร่วมกันถึง แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน ต่อจากนั้น จะร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ กับ รมว.กห.แต่ละประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น ก่อนที่จะประชุมร่วมกับ. รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ทั้ง 8 ประเทศ หลังจากนั้น จะกระทำพิธีส่งมอบการเป็นประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียนและการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา จากสิงคโปร์ ให้กับประเทศไทย ซึ่งไทยจะมีบทบาทนำและทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 62

นอกจากนั้น. พล.อ.ประวิตร ยังมีกำหนดการพบหารือทวิภาคี กับ พล.อ. Mattis รมว.กห.สหรัฐอเมริกา , Hon. Ron Mark รมว.กห. นิวซีแลนด์ , ดร. Ng Eng Hen รมว.กห.สิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการทหาร ระหว่างกระทรวงกลาโหมแต่ละประเทศด้วย

44104959_2277908338918016_6432114327813095424_o_resize