พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ได้รับทราบ รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาการจราจรใน กทม.และปริมณฑล โดยภาพรวมมีพัฒนาการทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะ การปรับปรุงขยายถนนใหม่เป็นเส้นทางเลี่ยงและเปิดผิวจราจรบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางรามคำแหงและลาดพร้าว  มีผลให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชนเข้าใจและให้ความร่วมมือเปิดพื้นที่จอดรถ ร่วมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเดินทางของประชาชน

รอง นรม. และ รมว.กห. ขอขอบคุณภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่แก้ปัญหาทางกายภาพและริเริ่มพัฒนาระบบเชื่อมโยงวิเคราะห์ข้อมูลแก้ปัญหาวิกฤตจราจรที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้ ได้กำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศูนย์ควบคุมและสั่งการแก้ปัญหาจราจรใน กทม.และปริมณฑล (บก.02)  พิจารณานำระบบเทคโนโลยี ระบบสัญญานไฟอัตโนมัติและระบบกล้องวงจรปิด มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงผ่านโครงข่าย สู่การบริหารจัดการข้อมูลแก้ปัญหาจราจรเชิงระบบในลักษณะมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับวิถีคนเมือง ควบคู่ไปกับ การสร้างการรับรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ขอให้ร่วมกันเร่งเตรียมความพร้อมของระบบจราจร ก่อนเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญ ย่านบางรัก สุขุมวิท และสามเสน รวมทั้ง ถนนแจ้งวัฒนะ ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น พร้อมกันนี้ ได้กำชับ กทม. โดยทุกเขต ต้องให้ความสำคัญ ลงพื้นที่เร่งสำรวจปรับปรุงผิวถนนที่ชำรุด จัดทำเส้นแบ่งผิวและป้ายจราจรที่ทันสมัยชัดเจน ไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการจราจร  รวมทั้งปรับปรุงและเปิดพื้นที่ทางเท้าให้เพียงพอและปลอดภัย สำหรับการสัญจรของประชาชน โดยมีแสงสว่างที่ทั่วถึงและเพียงพอ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า การแก้ปัญหาจราจรให้เป็นผล ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจำเป็นต้องเคารพกฎหมายและร่วมรักษาวินัยจราจรอย่างจริงจัง ตั้งแต่บัดนี้ไปด้วยกัน

07AE9E9F-063B-4295-9D9C-92236602778D