เมื่อ 7 ม.ค.62 เวลา 0930 พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ได้ให้การต้อนรับ นาย Geoffrey Quinton Mitchell Doidge (เจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชล ดอยจ์) ออท.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้/ไทยและคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคำนับ รมช.กห. ณ ศาลาว่าการกลาโหม

พล.อ.ชัยชาญ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ที่ดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอด 
25 ปีที่ผ่านมา โดยทั้ง 2 ประเทศได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพร้อมที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีในด้านการป้องกันประเทศร่วมกันโดยในช่วงท้ายของการสนทนาทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไป

พล.อ.ชัยชาญ ได้กล่าวขอบคุณ ออท. แอฟริกาใต้/ไทย ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมสนทนาในครั้งนี้และยินดีที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไปS__42041380 S__42041382