202689

133364 133363 133361 133358 133352 133351 133350 133348 133346 133342

 

เช้าวันนี้ (วันศุกร์ ที่ 4 ม.ค 62) เวลา 07.00 น. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 67 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม

สำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อีกทั้ง ยังเป็นการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยทีพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ตลอดจนเป็นคติเตือนใจในการเริ่มต้นที่ดีในวันปีใหม่แ