พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ นางฉั่ว ซิ่ว ซาน ( Chua Siew San ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นหน้าที่

พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณ นางฉั่ว ซิ่ง ซาน ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – สิงคโปร์ อย่างใกล้ชิดรอบด้านตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารที่มีความร่วมมือและการฝึกร่วมกันในทุกระดับ  พร้อมยืนยันที่จะสานต่อข้อริเริ่มต่างๆที่สิงคโปร์ริเริ่มไว้ในอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและการต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อความสงบร่วมกันในภูมิภาค

นางฉั่ว ซิ่ว ซาน กล่าวว่า ไทย – สิงค์โปร์ มีมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ขอขอบคุณในมิตรภาพและความร่วมมือของประชาชนไทยและกองทัพ ที่สนับสนุนการทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สิงคโปร์พร้อมให้การสนับสนุนไทยในการทำหน้าที่ประธานอาเซียน และพร้อมทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในฐานะหุ้นส่วนระหว่างกัน

001_resize 002_resize 003_resize