พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห.  ได้กล่าวในที่ประชุมสภากลาโหม แสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลจากทุกเหล่าทัพ ที่ได้ร่วมกันออกไปช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างทันท่วงทีที่ผ่านมา

พร้อมกำชับ ขอให้น้อมนำความห่วงใยและพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานและจิตอาสาในพื้นทื่อย่างมีแบบแผน  ร่วมช่วยเหลือและให้กำลังใจกันและกัน

ทั้งนี้ ได้สั่งการ ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของ นขต.กห.และเหล่าทัพในพื้นที่  ประสานและสนับสนุน
การทำงานร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  กระจายกำลังเข้าร่วมสำรวจและเร่งฟื้นฟูความเสียหาย  ทั้งบ้านเรือนราษฎร  โรงเรียน  ถนนและสะพานที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร  ควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง  เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ นรม. และ รมว.กห. ได้กล่าวชื่นชม ปฏิบัติการของกองทัพเรือร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทย จำนวน 18 คน บนเรือประมงในน่านนำโซมาเลีย ที่ถูกหลอกจ้างไปทำงานประมงในประเทศโซมาเลีย และค้างค่าจ้างกว่า 5 เดือน ซึ่งถูกปล่อยให้ลอยแพกลางทะเลชายฝั่งในประเทศโซมาเลีย

โดยสามารถนำลูกเรือคนไทย ทั้ง 18 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย เมื่อ 12 ส.ค.62 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและการช่วยเหลือประชาชน

70852151_682683955582700_7045624266875731968_o