งาน Defense and Security 2019
วันที่ 18-22 พ.ย. 62 นี้
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://www.asiandefense.com/
71719590_137147064302920_3690524634194640896_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศความท้าทายของอาเซียน

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นอกจากจะเป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศและความพร้อมรบของกองทัพแล้วยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถทำรายได้อันมหาศาลให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่งในหลายประเทศประสบความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองและพัฒนาจนก้าวไปสู่การเป็นผู้ส่งออกได้ ดังนั้นการค้นหาแนวทางในการพัฒนา กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกระทำเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศในด้านยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ทั้งในยามปกติและยามสงคราม หลายชาติในอาเซียนเองก็ได้ให้ความสำคัญต่อการวางแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตน มาอย่างยาวนาน