คุณ รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบ 29 ปี ณ อาคาร สป.พื้นที่ศรีสมาน (ห้อง 1500) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62

IMG_6045 IMG_5769 IMG_5734 IMG_6306 IMG_6319 IMG_6343 IMG_6345