พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในกิจกรรมแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ครบ 50 วัน โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม โดยในพิธีพระสงฆ์สมณศักดิ์ทสวรรค จำนวน 10 รูป เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นเวลา 9 นาที และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป โดยในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสในข้าราชการได้ร่วมถวายความอาลัยและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ณ เต็นท์พิธีบริเวณลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59

001_resize 002_resize 004_resize 005_resize 006_resize