พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี 2559 ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกนะทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน เบิกตุลาการศาลทหารกรุงเทพเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ จำนวน 218 นาย โดยมี พลเอก ทศพร ศิลปาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะตุลาการศาลทหารอาวุโส เป็นผู้นำตุลาการศาลทหาร กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตุลาการ ศาลทหารกรุงเทพต่อไป

113506

113504

113502